Vi vill göra skillnad 

– för dig och för naturen

På Cocoon Company lägger vi stor vikt vid att vara hållbara genom att ständigt utmana oss själva i att utnyttja jordens resurser på det mest ansvarsfulla, bästa och naturligaste sättet.

Det gör vi bland annat genom att välja råvaror som är naturliga och miljövänliga. Genom att välja naturliga, ekologiska och miljövänliga råvaror utan tillsatser av kemikalier eller syntetiska material, minskar vi vårt avtryck på jorden.

Förutom att vi väljer våra råvaror med omsorg, utmanar vi också oss själva på att optimera användningen av jordens resurser på bästa möjliga sätt, vilket bl.a. återspeglas i vår produktserie Amazing Maize. Serien är tillverkad av en växtbaserad majsfiber som är en 100 % återvinningsbar resurs och därför också 100 % biologiskt nedbrytbar.

En annan viktig fråga att belysa när man talar om hållbarhet är att produktionen av varorna ska ske på ett sätt som är skonsamt för miljön. Stora delar av vår produktion sker manuellt, till exempel vår produktion av kapokprodukter, natursvampar, tvålbär med mera. Vi använder även råvaror som har bearbetats så lite som möjligt, med undantag för vår majsfiber. Forskning visar dock att produktionen av majsfiber är närapå 70 % mindre krävande än konventionella syntetiska fibrer, vilket innebär att vår produktion av majsfiber kan betraktas som koldioxidneutral.

Men det är inte bara när det gäller våra produkter och produktionen som vi utmanar oss själva. Det gäller även hur vi använder förpackningar. Vi har till exempel minskat användningen av plast i våra förpackningar med 80 %, och det är vi riktigt stolta över. Vi använder även uteslutande miljötejp med ett häftämne av naturgummi för att försegla förpackningar, och en annan åtgärd på senare tid är att vi har standardiserat våra fraktlådor så att de kan återanvändas om och om igen. Genom att vi ständigt sporrar oss att bli bättre, har vi lyckats minska vår användning av förpackningar avsevärt till förmån för miljön.

Kvinde som syer en ulddyne

Ett gott samarbete som gagnar både oss och våra samarbetspartner

Det är inte bara viktigt för oss att våra produkter är miljövänliga utan också att de produceras på rätt sätt av harmoniska medarbetare som trivs. Därför är vår produktion SA8000-certifierad, vilket innebär att vår produktionspersonal behandlas på ett respektfullt sätt och kan arbeta under goda och säkra förhållanden. Läs om certifikatet här.

Men vi nöjer oss inte med att bara vara certifierade, vi vill vara ännu bättre än så. När vi förhandlar med våra råvaruleverantörer är det viktigt för oss att samarbetet gynnar båda parter. Vi betalar därför gärna ett högre marknadspris för att säkerställa ett gott samarbete och samtidigt hjälpa lokalbefolkningen.